Sunday, September 15, 2013

Монгол Японы эдийн засгийн иж бүрэн түншлэл хаачив?

Япон. Иж бүрэн түншлэлээс стратегийн түншлэлд шилжсэнээ манай Ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр зарлав. Хэдэн Засгийн газрын өмнөх үеэс яригдаж байсан нь өнөөдөр биеллээ олсон хэдий ч нарийн дээрээ яривал энэ нь туйлын хангалтгүй юм. 600 сая долларын бонд бүтээлээ гэнэ. Энэ ч хангалтгүй. Хоёр орны хооронд 4 жил гаруй яригдаж буй эдийн засгийн иж бүрэн түншлэлийн гэрээний асуудал манай талын айлчлалын үеэр яригдсангүй нь харамсалтай. Бонд гэдэг цаанаа барьцаатай, буцаах хөрөнгөний асуудал. Хөөрөөд баярлаад байх зүйл ч биш. 

Хоёр орны харилцаанд өнөөдөр дутаад буй зүйл бол яах аргагүй эдийн засгийн түншлэл. Японы бодит ашиг сонирхол, Монголын ашиг сонирхол яах аргагүй нийцэх салбар бол энэ мөнөөс мөн атал энэ удаа ч ганзага хоосон байгааг бид юу гэж ойлгох вэ? Хоёр улс ойртон нягтрах нь Хятад, Монгол, цаашлаад Солонгосын хойгт хүртэл тодорхой хэмжээнд нөлөөлөх учиртай. Орос, Хятадын эдийн засгийн нөлөөлөл дотор Монгол улс хэдий болтол байх вэ?

No comments: